Чежња за…

За неким мирним сновима…

За неким буђењима које сам пропустио…

За неким друмовима по којима ишао нисам…

За неким сликама које нисам осликао…

За неким песмама које нисам одсвирао…

За неким Људима које сам сакрио у заборав….

За неким бисерима залуд пред мене баченим,нисам их покупио….

За неким тишинама које нисам разумео…

За неким неиспијеним чашама вина до дна…

За неким тугама које поправио нисам…

За неким сећањима…

За неким лепотама којима нисам био достојан…

За неким лишћем јесењим по коме нисам газио…

За неким грешкама које поправио нисам…

За добротом на коју сам заборавио…

За осмесима којих се не сећам више…

За некима који су ме чакали,а ја дошао нисам…

За неким сузама за које сам грешком мислио да су тек само кише пролећне…

За пар строфа заборављене песме о поваљаним белим радама испод бакине трешње…

За..е,то вам нећу рећи !!!